Mobilní aplikace pro strážníka v terénu

Ideální řešení do terénu. Ergonomické ovládání a využití moderní mobilní technologie předurčují mobilní aplikaci ke snadnému a rychlému ovládání a využití v terénu. Umožňuje plynulý sběr informací a on-line dotazování do registrů a evidencí.

Výhody

 • Odolná vůči výpadkům v datových přenosech
 • Rychlé zobrazení formulářů
 • Výrazně nižší přenosy dat
 • Neomezený sběr informací z terénu – je možné i v off-line režimu
 • Flexibilní v přenosu pořízené dokumentace (foto, audio, video)
 • Ovládání aplikace určené pro mobilní zařízení
 • Napojeno na centrální registry a evidence
 • Automatické rozpoznání RZ vozidla z fotografie

Přínosy

 • Ověření přestupce v Evidence přestupků
 • Ověření dokladu, osoby a vozidla v databázi pátrání PČR
 • Ověření a ztotožnění údajů osoby  Základních registrech
 • Automatická GPS lokalizace události
 • Pořízení fotodokumentace s časovými údaji přímo do události
 • Popis místa pomocí adresních údajů určených podle GPS souřadnice
isemp_mobil

Dotazy do evidencí a registrů

Mobilní aplikace umožňuje z terénu pěší i moto hlídce ověřovat osoby, vozidla, doklady a po napojení na evidence města také oprávněné parkování, předzahrádky, psy apod.

Pro ověření osoby stačí, aby strážník do mobilu vepsal číslo průkazu, podle kterého přestupce ztotožní v Základních registrech. Aplikace navíc provede prověření osoby a dokladu v databázi pátrání PČR.

Pro ověření vozidla strážník vepíše RZ, nebo pořídí foto vozidla a aplikace rozpozná z fotky registrační značku a spustí její prověření v databázi pátrání PČR a ověření oprávněného parkování.

Ověření přestupce v terénu

Strážníkovi přibyla v terénu povinnost ověřit přestupce před samotným řešením přestupku. I toto je dnes díky aplikaci ISEMP snadné!

Strážník v mobilní aplikaci založí přestupek a z roletové nabídky vybere skutkovou podstatu. Aplikace upozorní na nutnost vyžádání opisu. U ověřeného přestupce strážník vyžádá opis z Evidence přestupků. Aplikace sama vyhodnotí, zda jde o opakované páchání skutku. Potřebuje-li strážník, může opis ve formě PDF souboru také zobrazit na mobilu.

Sběr dat z terénu

Mobilní aplikace na rozdíl od mobilního webu má výrazně kratší odezvy, řádově nižší datové přenosy, vyšší výkon, a navíc je robustní vůči výpadkům signálu. Její přednosti strážník ocení obzvlášť v oblastech se slabým signálem při vyžádání údajů z centrálních evidencí a registrů.

Mobilní aplikace ISEMP umožňuje sběr údajů, tj. zápis událostí v terénu i v oblastech bez pokrytí datovým signálem. I v takových místech může strážník provádět sběr dat, evidovat události a pořizovat fotodokumentaci, či audio a video záznamy. Záznamy mobilní aplikace ukládá do paměti zařízení a data na služebnu přenáší až ve chvíli obnovení datového přenosu.