Naše služby v oblasti IT a informačních systémů

 • konzultace
 • analýzy
 • studie proveditelnosti
 • implementace

Posuzování informačních technologií

Provádíme:

 • identifikaci současných problémů, cílů organizace a požadavků klíčových uživatelů
 • posouzení informační technologie a systémů, účelnosti požadavků na ICT a stanovených cílů organizace
 • doporučení dalšího postupu na základě zjištěných informací
 • zhodnocení návrhů třetích stran, podkladů a dokumentace

Tvorba návrhů řešení IS

Nabízíme:

 • zpracování záměru informačního systému
 • sestavení požadavků klíčových uživatelů, stanovení procesů a vazby na technologie
 • zpracování návrhu řešení z pohledu architektury, modularity, infrastruktury, bezpečnosti a uživatelského rozhraní systému a jeho vazeb na okolní systémy

Realizace dodávky IS a jeho komponent

Provádíme:

 • zajištění dodávky a nasazení vlastního řešení nebo řešení třetích stran
 • vývoj nových informačních systémů
 • nalezení optimálního systému s ohledem na potřeby klienta
 • zákaznické nastavení systému
 • začlenění současných systémů do účelového celku
 • zajištění integrace řešení na okolní systémy
 • migrace dat
 • školení klíčových a koncových uživatelů
 • zvýšenou podporu provozu při náběhu systému