ISEMP je modulární a škálovatelný informační systém. Rozsah systému si tedy můžete definovat podle vlastní potřeby.

Deník událostí

Evidenční údaje a nástroje pokrývající celý životní cyklus události od jejího nahlášení až po její vyřešení.

Přestupky

Skutkové podstaty přestupku, ověření opakovaného páchání, evidence bloků, výběr z bloků, finanční vypořádání bloku

Mapy

Události v mapových podkladech, pozice strážníků a vozidel, historie pohybu hlídek, bublinkové nápovědy, vizuálně odlišené značky

Reporty a svodky

Manažerské sestavy a výstupy, přednastavené přehledy, předepsané sestavy, standardizované výstupy, formáty PDF, XLS

Lustrace

Ověření osob, vozidel, dokladů a jízdních kol.

Provozní evidence

Personální evidence, úkoly, provozní deník, kniha služeb.

Chcete si o ISEMPu nezávazně zjistit co nejvíce informací?

Žádejte detailní popis řešení a přístup do DEMO prostředí.
Napište nám