Podporuje výkon a zpracování agendy dotací a grantů poskytovaných z rozpočtu obce. Zajišťuje administraci celého životního cyklu řízení.

Přehled hlavních funkcí

 • Správa a publikace dotačních programů
 • Evidence žádostí o dotace
 • Podpora pro hodnocení žádostí
 • Provázanost dotačních titulů na usnesení
 • Řízení dotací
 • Podpora kontrolní činnosti
 • Vypořádání dotačních titulů

Výhody

 • Přehledná evidence žádostí o dotace
 • Sjednocení procesů přípravy dotačních programů, přijetí žádostí, řízení a vypořádání dotačních titulů
 • Přehledné zobrazení aktuálního stavu titulu, čerpání programu apod.
 • Historie žadatele
 • Přednastavené přehledové výstupy